Om Memoar i Bergen

Memoar begynte som eit lokalt historielag i Bergen i 2015.

I løpet av sju år har organisasjopnen vakse til ei landsomfattande verksemde med ansvar for fleire nasjonale prosjekt.

Våren 2023 tar vi sikte på å etablere Memoar sitt fyrste lokallag - også det i Bergen. Fram til det er formelt etablert, har eit knippe aktive medlemmer påtatt seg ansvar for lokale oppgaver. I fyrste omgang gjeld det arrangementsrekka minnedeling på biblioteket.

Ta gjerne kontakt med oss! Epostadressa bergen@memoar.no er ei gruppeadresse som går til alle som melder seg på aktiv arbeid for munnleg historie og minnedeling i Bergen. Når alle formalitetar er klare for å etablere lokallaget, blir alle Memoarmedlemmer i Bergen inviterte til stiftingsmøte.