Bergensminne:

Korleis delta?

Minnedeling på Biblioteket

I oktober og november (2022) gjennomførte vi eit par eksperiment med  "lokalhistoriske ettermiddagar" i Auditoriet på Biblioteket.  "Eksperimentgjengen" var Ada Freng, Bjørn Enes, Arve Johs. Nilsen og Kari Thorkildsen. 

Prøvene var ganske vellukka - og då vi for alvor starta opp arrangementsrekka på nyåret 2023, tok også publikum til å oppdage oss.  Vi døypte arrangementet "Bergensminne",  og både i januar og februar opplevde vi gode publikumstal.  Vi satsar på to arrangement til i vår 21/3 og  18/4. Og så startar vi opp att i september. 

Invitasjon: 

Til historielag og kulturhistoriske foreiningar i Bergen.  Lokalt Memoar i Bergen og Bergen off. Bibliotek vil gjerne samarbeide om ein arrangementserie våren  2023. 

Vi vil nå gjerne invitere historielag og andre kulturhistoriske verksemder i Bergen til samarbeid om denne idéen:

Korleis delta?

Memoar i Bergen tar på oss å organisere dette, slik at det ikkje blir meirarbeid for historielag og foreiningar som har kalenderen full frå før.  Men vi treng samarbeid om: