Rothaugen


Nye tidsvitneopptak: 

Rothaugen skule disponerar Studio 1 i Bergen Bibliotek heile veke 11. Det skal gjerast opptak med fem tidsvitner. Fylgjande avtalar er gjort: 

tirsdag 12/3
kl 10 kjem Eli Karin Eustice  - tlf 93424290. 
Ho opplevde eksplosjonen på Vågen. 

Kl. 12 kjem  Ørnulf Aase 1  og Ørnulf Aase 2 - (det er same person, men han har blitt intervjua to gonger)  92401072.
Han budde på Nordnes i begynnelesn av krigen, og flytta til Landås. Mellom anna var der ein russerleir og ein flyplass.  

Onsdag 13/3:
Kl. 10 kjem Irene Ellinor Johansen. -tlf  91598078
Ho opplevde bombing på Nøstet. Far var krigsseglar - mor og borna måtte klara seg sjølve heile krigen.

Kl. 12 kjem  Ludvig Myrland  -tlf - 47641305.
Budde i Svaneviken, rett ved sida av ein russerleir. (Har skrive boka "Krig og fred i Svaneviken")

Torsdag 14/3: 
Både klokka 10 og klokka 12 kjem 
Nils Audun Vassenden  Han reknar med å  bli intervjua om tida før, under og fyrste tida etter 9. april i den fyrste samtalen. Mellom anna om motstandskampen i den fyrstetida.

Klokka 12 reknar han med å bli intervjua om motstandskampen, Englandsfarten, Telavåg - og etterkrigstida, (mellom anna desse jentene som hadde gifta seg med norske sjøfolk og militære og som kom til Sotra med sine born etterpå. Dei vart nærast utviste frå England, som hadde munnar meir enn nok å metta etter krigen). . 

Nils Audun har Tlf  90720862


For meir bakgrunnsstoff som kan brukast - sjå Bergen.memoar.no/eksplosjonen Teknikk-opplæring i forkant:
Bjørn Enes frå Memoar gir 14/3 ein introduksjon til lærarstudentane som skal arbeida med Rothaugen-prosjektet, om Memoars produksjonsprosess og bruk av fylgjande programvare:
Det er ein fordel om alle studentane som skal arbeida med desse programma, har med ein eigen PC på kurset. 

Krigsseglarhistorie:

Memoar er kjent med at det eksisterar ei lita samling med munnleg historie med krigsseglarar som er tatt opp for å bli publiserte. Me arbeider med å få tilgjengeleggjort desse, men me rekk det ikkje innan Rothaugen skule sitt prosjekt. 


Primærkjeldeintervju  i VHS-versjon på Byarkivet og i DVD-versjon på Biblioteket:  
(Dei kan digitaliserast på ny for webpuyblisering  frå originalformat (Betacam). 

01 Jan Dahm 30.9 1997 Intervju med Jan Dahm. Intervjuer: Jan Eidi. Foto: Jostein Saakvitne. 1 VHS-kassett. 

 02 Eilertsen, Eilert 1.10 1997 Intervju med Eilert Eilertsen. Intervjuer: Jan Eidi. Foto: Jostein Saakvitne. 1 VHS-kassett. 

 03 Eriksen, Birger M. 1.10 1997 Intervju med Birger M. Eriksen. Intervjuer: Jan Eidi. Foto: Jostein Saakvitne. 1 VHS-kassett. 

 04 Isachsen, Reidar 30.9 1997 Intervju med Reidar Isachsen. Intervjuer: Jan Eidi. Foto: Jostein Saakvitne. 1 VHS-kassett. 

 05 Larsen, Magnhild Hannås 1.10 1997 Intervju med Magnhild Hannås Larsen. Intervjuer: Jan Eidi. Foto: Jostein Saakvitne. 1 VHS-kassett. 

 06 Nilsen, Helen Mowinckel 30.9 1997 Intervju med Helen Mowinckel Nilsen. Intervjuer: Jan Eidi. Foto: Jostein Saakvitne. 1 VHS-kassett. 

 07 Rathke, August. 30.9 1997 Intervju med August Rathke. Intervjuer: Jan Eidi. Foto: Jostein Saakvitne. 1 VHS-kassett. 

 08 Strand, Odd 1.10 1997 Intervju med Odd Strand. Intervjuer: Jan Eidi. Foto: Jostein Saakvitne. 1 VHS-kassett. 

 09 Strandheim, Jacob 30.9 1997 Intervju med Jacob Strandheim. Intervjuer: Jan Eidi. Foto: Jostein Saakvitne. 1 VHS-kassett. 

 10 Wiig-Andersen, Gunnar 1.10 1997 Intervju med Gunnar Wiig-Andersen. Intervjuer: Jan Eidi. Foto: Jostein Saakvitne. 1 VHS-kassett. - 
Comments