Kurs

http://mitt.memoar.no
Kurs:

Me fekk økonomisk støtte frå Kulturrådet og fagleg støtte frå Norsk etnologisk gransking og Folkeminnesamlinga til å utvikla eit kursopplegg som skulle passa både for frivillige og profesjonelle «minnesamlarar». Fyrste versjon av kursopplegget var ferdig i januar 2016, og sidan har me køyrt kurs nesten samanhengande. Det er aukande interesse for desse kursa, både blant museumsfolk, andre profesjonelle og blant frivillige – førebels fyrst og fremst i soge/historielag. 
Comments