Formidling

Me starta tidleg ei nettside der alt som vert publisert i Memoar-regi vert formidla. Etter kvart som volumet har auka, har dei viktigaste formidlingssidene blitt «prosjektsider». Prosjektsida Bergen.Memoar.no har eksistert sidan starten. Ho treng ei oppgradering for å bli meir lik dei nyaste, f.-eks. Migrasjon.Memoar.no – eit nytt prosjekt som har vakse ut av Bergensprosjektet.

Utanom den digitale formidlinga, er det munnleg formidling i form av såkalla forteljarpanel som har blitt hovudformen for formidling. Det er publikumsarrangement med panelsamtale mellom ein intervjuar og forteljarar som han/ho har intervjua i studio i forkant. Det har vist seg vera svært innhaldsrike og publikumsvenlege arrngementsformat. 

Comments