Dropp inn studio

Våren 2017 starta Memoar eit forsøk med såkalla «Dropp-inn-studio»: Kvar onsdag bemanna Memoar studio med frivillige som påtok seg å intervjua eller hjelpa andre med intervjuopptak. Dette reduserte etter kvart køen – men det førte i staden til ei opphoping av intervjuopptak som venta på etterarbeidet (dokumentasjon, kvalitetssikring og arkivering/publisering). Per i dag har prosjektet publisert 21 dokumenterte djup-intervju, medan 32 ferdige opptak ventar på å bli ferdiggjorte.


Comments