Bergen Memoar

Eksplosjonen på Vågen
Den 30. oktober 2018 starta eit spennandesamarbeid mellom Memoar og Lokalhistorisk avdeling  på Bergen off. bibliotek. Tanken er å formidla munnleg historie gjennom regelmessige forteljarpanel, der personar som har avlevert munnleg kjeldemateriale samtalar om historiske emne frå nær fortid. Fyrste tema var eksplosjonen på Vågen og andre banrdomsminne frå krigsåra
http://mitt.memoar.no

Om Memoar i Bergen:
Memoar starta innsamling og formidling av munnleg historie  Bergen i 2015. 

Saman med Bergen offentlige Bibliotek driftar me eit INTERVJUSTUDIO som alle innbyggarar i Bergen kan nytte gratis. 

Me arrangerer kurs for forteljarar og intervjuarar, me samarbeider med musé, sogelag og andre om innsamlingar av munnleg kjeldemateriale, og me formidlar munnleg histoire gjennom digitale media og publikumsarrangement.

I februar 2017 fekk Memoar Bergen Kommune sin kulturvernpris for 2016 for arbeidet vårt. 

Frå 2018 er det eit mål å bygga opp ein lønna prosjektleiarstilling

Les søknaden til Norsk Kulturfond:
https://docs.google.com/a/memoar.no/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVtb2FyLm5vfGJlcmdlbnxneDoyMmViZGFmZGZkMDcyOTVj
 
Eksplosjonen på Vågen
Barndoms- og ungdomsminne frå krigsår og etterkrigstid  - 
Forteljarpanel 
i Bergen off. Bibliotek 30. oktober 2018
Memoar og Lokalhistorisk avdeling på Bergen off. Bibliotek (BoB)  arrangerer  forteljarkveld i auditoriet tirsdag 30/10 kl 19- 21.  Paneldeltakarane blir forteljarar som sjølve opplevde eksplosjonen den 20. april 1944, som barn eller unge. Samtaleleiar: Bjørn Enes frå Memoar.  Sjå meir

Sidan desember 2016 har Memoar hatt eit tilbod om å hjelpa til med intervjuopptak i Sudio 1 i Bergen Bibliotek kvar onsdag.

Dersom du ynskjer å b li med i arbeidet for å ta vare på og dela forteljingar om livs-, yrkes-, lokal- eller slektshitoria, er du velkomen til å bestille time.

Du kan koma for å fortelja til ein av Memoar sine frivillige intervjuarar - eller du kan kome for å få litt hjelp til å gjea gjera eigne intervju.

Forteljaren bestemmer kva som skal skje med opptaket.  

Memoar oppmodar forteljarane til 1)å avlevere forteljingar der forteljaren er primærkjelde til offentleg arkiv, og 2) til å dele forteljingane med samtida gjennom www.memoar.no. 

Memoar kan hjelpa med begge deler. Finn ledig tid på kalenderen - og send ein epost til post@Memoar.no 

Sjå alle publiserte Bergens-intervju under Forteljarane

Siste publiserte:

 • Valborg Henriette Sirnes Valborg Henriette Sirnes ble født Steen, i 1925 i Bergen. Hennes far kjøpte hus i Nygårdsvik, men familien måtte flytte til Bergen sentrum i 42 på grunn av krigen.  I ...
  Lagt inn 17. nov. 2018, 06:21 av Bjørn Enes
 • Ørunul Aase - Del 2 Gunnar Ørnulf Aase har tidlegare delt eit intervju frå november 2017. I dette opptaket som er gjort omlag ein månad seinare, held han fram med å  fortelja om livlige barndoms ...
  Lagt inn 30. okt. 2018, 07:16 av Bjørn Enes
 • Ørnulf Aase - Del 1 Memoor: Ørnulf Aase var ein svært aktiv gutunge i oppveksten under og like etter krigen.Han likte seg ikkje på skiulen - men liktedesto fleire andre aktivitetar. Etter kvart var det ...
  Lagt inn 30. okt. 2018, 07:15 av Bjørn Enes
 • Eli Karin Eustice Eli Karin Eustice mista far sin alt då ho var fem månader gamal. Han var ein av dei fyrste krigsseglarane som omkom under torpedering, den 1. desember 1939 då DS ...
  Lagt inn 29. okt. 2018, 23:43 av Bjørn Enes
 • Grethe Fossmark Sangolt I detteintervjuopptaket frå juni 2018 fortel Grethe Sangolt om barndoms- og ungdomsåra sine. Ho budde på Nordnes - i Madsengangen, et smau omtrent ute med Tollboden - fram til eksplosjonen på Vågen ...
  Lagt inn 26. okt. 2018, 06:02 av Bjørn Enes
 • Irene Ellinor Johansen Irene Ellinor Johansen hadde rukket å begynne på skolen i Bergen da andre verdenskrig brøt ut. Faren var sjømann og var borte under hele krigen, mens moren forsørget Irene og ...
  Lagt inn 26. okt. 2018, 02:47 av Bjørn Enes
 • Synnøve Gjermundnes Under arbeid 
  Lagt inn 3. okt. 2018, 22:52 av Bjørn Enes
 • Oddvar Skre Under arbeid 
  Lagt inn 3. okt. 2018, 22:51 av Bjørn Enes
 • Gunnar Ørnulf Aase Under arbeid 
  Lagt inn 3. okt. 2018, 22:50 av Bjørn Enes
 • Elisa Holst McKinnon Under arbeid 
  Lagt inn 3. okt. 2018, 22:49 av Bjørn Enes
 • Gunnar Lian Under arbeid 
  Lagt inn 3. okt. 2018, 22:43 av Bjørn Enes
 • Gro Breidvik Under arbeid 
  Lagt inn 3. okt. 2018, 22:41 av Bjørn Enes
 • Valborg Henriette Sirnes Under arbeid 
  Lagt inn 3. okt. 2018, 22:37 av Bjørn Enes
 • Astrid Kolbjørnsen Under arbeid 
  Lagt inn 3. okt. 2018, 22:35 av Bjørn Enes
 • Efraim Kanestrøm Under arbeid 
  Lagt inn 16. mai 2018, 09:06 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 15 av 15. Vis mer »

Comments