2018‎ > ‎

Ørnulf Aase - Del 1

lagt inn 30. okt. 2018, 03:46 av Bjørn Enes   [ oppdatert 30. okt. 2018, 07:15 ]
Memoor: Ørnulf Aase var ein svært aktiv gutunge i oppveksten under og like etter krigen.Han likte seg ikkje på skiulen - men liktedesto fleire andre aktivitetar. Etter kvart var det ikkje måte på kor mange idear han fekk. Det var ikkje heilt ufarleg - tre gonger resulterte det i at tyske soldtar skaut etter han. Dei fyrste barneåra hadde han på Nordnes. Eter eit bombeangrep som tok nabohuset, flytta familien til ei hytte i Nordnesdalen, før dei fekk overta eit hus på Landås - som den gong var langt ute på landet. 
Han tok svennebrev som snekker, og arbeidde mellom anna med restaureringa av Haakonshallen. Men etter kvart gjekk han over i salg av møblar, og i mange år var han reisande selgjar av kvalitetsmøblar over heile Vestlandet. Han fortel mykje om utviklinga innan møbelmarknaden og møbelproduksjonen i landsdelen  i frå femtitalet og utover til han slutta som aktiv selgjar på 1990-talet.

Opptak vart gjort haust og vinter 2017-2018 i Studio 1 på Bergen off. bibliotek. . Intervjuar var Bjørn Enes. Han har også gjort dokumentasjonsarbeidet. direkte adresse til denne sida er:  http://bergen.memoar.no/2018/oernulfaase

Sjå også Del 2 av intervjuet, frå 13. desember 2017

Gunnar Ørnulf Aase - Del 1:Stikkord om  innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa: 
https://vimeo.com/297809198#t=1m15s

00:00:00 Blei kalla «Ønnaen» i gata på Nordnes – rett opp frå Tolbodallmenningen
01:15:00 Bestefar flytta dit. Han var snekker. Far var akritekt og byggmester
01:45:00 Vi måtte evakuera då den andre sida av allmenningen vart bomba
02:10:00 Far var aktiv i Nordnes Bataljon – vi budde i bataljonshuset i Fyllingen
03:30:00 Eg husker ingenting fra barndomen, ikkje før eg var sju år
04:30:00 Etter krigen flyttta vi til Gimleveien. Der traff eg Holsen-gutane

Der var det mange barn
05:40:00 Eg var veldig interessert i arbeidet til far – eg hata skolen
06:25:00 Men eg fekk en (beste karakter) i sløyd
06:50:00 Då mor vart enke, hadde ho aldri vore i arbeidslivet. Eg måtte jobbe
07:20:00 Min bror seilte på Venus – han ble hotellmann
08:05:00 Den læretida har gitt meg mykje resten av livet – i møbelbransjen

Svennestyikket var ei gatedør
09:45:00 Så fikk eg spørsmål om å arbeida i ei møbelforretning

Møbelseservice – med dyre, fine møbler
10:25:00 Ein agent for Kaiser kom med tilbud om jobb som møbelagent
11:52:00 Til slutt overtok eg firmaet – eg teikna også møbler for fabrikkane
12:55:00 Fabrikkane hadde ikkje marknadskontakt – eg teikna forslag
13:20:00 Det var mest teak den gongen. No er det på mote att
14:15:00 I dag er det vanskeleg å produsera i Noreg på grunn av kostnadane

På 50-talet var skandinavisk design stort
15:30:00 Det var også sosialt – det var jo den same kundekretsen
16:15:00 Produsentane var konservative – dei likte ikkje radikale forslag
17:30:00 Siestastolen – den var laga i laminert tre
19:10:00 På fabrikkane såg dei opp til meg av di eg var utdanna snekker
19:50:00 Eg heldt foredrag om treslag for tilsette i møbelforretningar

Lysbryting
22:01:00 Kollosale forandringar – i Veiten selde me berre dyre kvalitetsmøblar

I dag er det bruk og kast-mentalitet
23:14:00 Kom og sjå ein ny sofa – par hundre kroner på Frelsesarmeen
24:00:00 Der er ein liten marknad for kvalitet i Noreg, men dei bur alle i Oslo
23:45:00 Kjedene har øydelagt marknaden for kvalitet og design

I Tyskland kjem stokken inn i den eine enden og møblane ut i den andre
27:58:00 Eg hadde faste kunder - «kom snart igjen – det er så greit når du går»!
29:00:00 Kunder i Trøndelag og i Bergen var svært ulike
29:25:00 Ein handlar i Namsos – eg foreslo endringar i utstillinga

«Vi gjorde som du sa – omsettinga fauk til vers»
31:20:00 Eg teikna også utstillingane når det var messe.
32:05:00 Eg sat og tenkte: Eg har hatt eit rikt liv.
33:20:00 Syster mi sa: Det sku vore skrive bok om deg!

Eg var ven med Jostein Holsen -
33:50:00 Oppveksten min på Nordnes husker eg lite frå -
34:15:00 Tollbodallmenningen – det ble bomba på den andre sida

Det var mykje trekull etterpå. Alle ungene samla inn og selde
36:09:00 Etter et bombangrep låg der ei bombe som ikkje var gått av i Haugeveien
36:48:00 Eg hugsar eg hadde løpehjul – det blei stole. Det var katastrofe.
37:50:00 Me kunne ikkje bu på Nordnes – Madsensgangen - på grunn av bombinga

Me flytta opp i hytta i Nordnesdalen – ved Christian Bings hytte
39:50:00 Kvardagsliv i Nordnesdalen
41:05:00 Far sa eg skulle tjærebreia taket – eg kasta tjære på han
42:40:00 Eg datt utfor eit stup – syster mi måtte henta hjelp for mor tolte ikkje blod
43:20:00 Eg fann på mykj rart – sprengte av meg fingrane -
44:09:00 Eg var ein av dei minste i Buekorpset – dei sette meg ved sida av Holsen
45:10:00 Buekorpset var forbudt under krigen. Me dreiv hemmeleg i Nordnesdalen
47:10:00 Den fyrste mobilen eg hadde – vår generasjon har opplevd enorme endringar
48:18:00 Eg var med i Nordnes Bataljon etter krigen
49:00:00 Eksplosjonen – den dagen var eg på Fridalen skole
49:40:00 Eg hugsar ein bil som kom fuill av blod
50:30:00 Flodbylgja gjekk heilt opp på Torgallmenningen
51:18:00 Lærerinden i fyrste klasse lærte oss å laga smør...
52:09:00 Så kjøpte me hus på Landås
52:35:00 Huset på Landås – Berge Gård, Lundevegen
53:10:00 Sollien – er var ein parsellhage
54:05:00 Tysk militæår foregning og russerleir – plattingen der eg laga kanon

«Godt du ikkje var høgare, beste!»
55:18:00 «Kanonen» var laga av vassrøyr –
56:29:00 Tre ganger skaut tyskarane etter meg

Snøball mot gestapist i Nattlandsvegen – dei song
58:40:00 Russerleiren på Montana: Me lærte ein hund å bera sild til russarane


01:00:40:00 Fyrst skaut tyskaren hunden – så skaut han etter oss.

Far blei rasande – han snakka flytande tysk
02:16:00 Per Arne og Holsen maser om at eg må skrive bok
02:40:00 Eg lagde kransar av nyplanta tre, sneik meg me trikken og selde på torget
05:05:00 Me samla sild som datt av lasset på kaien, røykte og selde røykesild
06:18:00 På Berge skulle dei tjuvslakte ein gris dei ikkje hadde oppgitt.
07:40:00 Dei som skulle slakta hadde drukke Karve-brennevin – grusen sleit seg

Ein hylande gris med bolt o hovve og fire fulle mannfolk
09:28:00 Landåskarane var gale etter hestar – eg køyrde for dei då dei fekk kvota

Eg fekk juling med mi systers russestav
11:00:00 Dei hadde travløp på isen på Tveitevatnet
11:30:00 Barnebarnet sa til læraren at eg kunne fortelja om krigen på skulen
12:43:00 Rett ved Fridalen skole hadde tyskerane ei militærforegning. Eg stal brød
13:55:00 «Hans stal jo på grunn av naud»
14:50:00 Me fann udetonerte patroner og granater på øvingsfeltet i Kolstien –
16:20:00 Paddemyren bygde dei flystripe. Fyrste flyet krasja
17:00:00 Eg kom meg inn i flyet og stal eit heilt maskingeværbelte – gøymde på loftet
18:10:00 Eg bygde hytte – ein huslaus spurde om å få leiga hytta
19:44:00 Eg var med far til Sogn. Der fekk eg ei geit som eg ville ha med heim
20:27:00 Far fekk tak i ei geit til. Eg måtte leie henne heim frå Nordnes
21:15:00 Kaniner – eg hadde lært meg å slakta
22:30:00 Etter krigen flytta me til Gimleveien – huset på Landås var kaldt
24:19:00 Flyangrep – britane slapp ut strimlar med sølvpapir og fallskjerm med fosfor

Nabojenta laga brudekjole av fallskjerm
Comments